اخبار و مقالات

معایب و مزایای روش سبدی و پشته ای

سیستم پرورش کرم به روش پشته ای:

در این روش کود مورد نظر پس از شستشو بر روی زمین به حالت کله قندی قرار می گیرد که به هر یک از کله قندی یا پشته ها تل گفته می شود سپس  کرمها به بستر اضافه می شوند.

مزایا:

1.جهت آبیاری از سیستم فواره استفاده میشود که همین امر هزینه کارگری ومصرف آب را به طرز چشمگیری کاهش میدهد.

2.کیفیت کود تولیدی و جمعیت کرمها پس از پایان دوره در این روش بالاتر است.

معایب:

عیب این روش ایناست که نیازمند فضای زیادی جهت شروع کار است.

سیستم پرورش کرم به روش سبدی :

در این سیستم از  سبدهایی با ابعاد مختلف جهت پرورش کرم و تولید ورمیکمپوست vermicompost استفاده می شود . این روش جهت استفاده حداکثری از حداقل فضا ایجاد شده و بیشتر جهت استفاده در منزل به علت کمبود فضا مورد استفاده قرار می گیرد .

مزایای استفاده :

نیاز به فضای کمی دارد

معایب استفاده :

1.صرف هزینه ی بالا جهت خرید جعبه و جابجایی آن ها

2.شرایط دشوار جهت یکنواختی تامین رطوبت و ممانعت از ایجاد حالت شوری و تنظیم EC

3.برداشت و جداسازی کرم کار دشواری  و مستلزم نیروی کارگری زیاد است.

تازه های ورمی کمپوست

 • آثار ورمی کمپوست بر گیاهان تولید شده در گلخانه +

  ادامه...
 • آموزش فرایند تولید کود ورمی کمپوست +

  ادامه...
 • افزایش عملکرد تولید ورمی کمپوست +

  ادامه...
 • تاثیر ورمی کمپوست بر درختان میوه (بادام،گردو، انار،انگور......) +

  ادامه...
 • تاثیر ورمی کمپوست بر درختان میوه (بادام،گردو، انار،انگور......) +

  ادامه...
 • تاثیر پتاسیم ورمی کمپوست بر گیاهان +

  ادامه...
 • ترکیب کود ورمی کمپوست و طریقه استفاده از آن +

  ادامه...
 • خرید کرم به صورت خالص یا همراه بستر؟ +

  ادامه...
 • راه هاي جداسازي کرم از کود +

  ادامه...
 • عوامل موثر بر افزایش جمعیت کرم و کوکون ریزی +

  ادامه...
 • مقایسه معایب و مزایای روش سبدی و پشته ای +

 • مقایسه ورمی کالچر و ورمی کمپوستینگ +

  ادامه...
 • مقایسه کود ورمی کمپوست با کودهای شیمیایی +

  ادامه...
 • ورمی کمپوست (vermi compost) چیست؟ +

  ادامه...
 • پرورش کرم به روش سبدی +

  ادامه...
 • چای کمپوست(tea compost) چیست؟ +

 • 1

جستجوی سایت

آمار سایت

شبکه های اجتماعی فارمینو

.
.